Welsh Blood Service are asking for blood donors, giving blood is a medical need and a form of helping vulnerable people. Further information can be gained on the Welsh Blood Service website.

Please see below for message :

“We are currently going through unprecedented times and we need to ensure that we have blood and platelet products to treat patients in need. Blood donation is classed as essential travel we are therefore reaching out to everyone who is fit and well, where possible to attend their nearest donation clinic, we need donors to save lives.

We have set up regional donation hubs , therefore your regular place of donation may no longer be available and you may have to travel further than you would normally.

In April, you can donate at Barry, Merthyr, Nantgarw, Cardiff, Pontypool, Llantrisant.  To check dates and times  and to book an appointment click on the link  www.welshblood.org.uk or call our contact centre on 0800 252266.

Stay safe, Stay well.”

“Ar hyn o bryd, rydym yn mynd drwy gyfnodau na welwyd eu tebyg o’r blaen, ac mae angen inni sicrhau bod gennym gynhyrchion gwaed a phlatennau i drin cleifion mewn angen. Mae rhoi gwaed yn cael ei ystyried yn deithio hanfodol, felly rydym yn estyn allan at bawb sy’n ffit ac yn iach, lle bo’n bosibl, ac yn gofyn iddynt fynd i’w clinig rhoi gwaed agosaf, gan ein bod ni angen rhoddwyr i achub bywydau ”

Rydym wedi sefydlu canolfannau rhoi gwaed rhanbarthol, felly efallai na fydd y lle rydych chi’n rhoi gwaed fel arfer ar gael mwyach, ac efallai y bydd yn rhaid i chi deithio ymhellach nag y buasech yn ei wneud fel arfer. Ym mis Ebrill, gallwch roi gwaed yn Y Barri, Merthyr, Nantgarw, Caerdydd, Pont y Pwl, Llantrisant.  I wirio dyddiadau ac amseroedd ac i drefnu apwyntiad, cliciwch ar y ddolen www.gwaedcymru.org.uk neu ffoniwch ein canolfan gyswllt ar 0800 252266.

Arhoswch yn ddiogel, arhoswch yn iach.”

Barry Highlight Park Community Centre | 09/04

Merthyr Tydfil Leisure Centre | 07/04 – 09/04

Nantgarw Coleg y Cymoedd | 14/04 – 17/04

Cardiff City Hall | 14/04 – 17/04

Pontypool Active Living Centre | 20/04 – 24/04

Llantristant Leisure Centre | 27/04 – 01/05