Did you know that only 3% of the eligible population in Wales give blood?

In under 1 hour, you could save up to 3 lives by giving blood with @WelshBlood!

Make an appointment today by clicking here.

Welsh Blood are currently very low in O blood types. If you are O+/- then your support would be greatly appreciated.

Oeddech chi’n gwybod mai dim ond 3% o’r boblogaeth gymwys yng Nghymru sy’n rhoi gwaed?

Mewn llai nag 1 awr, gallech achub hyd at 3  bywyd trwy rhoi gwaed gyda @Gwaedcymru!

Gwnewch apwyntiad heddiw trwy glicio yma.

Ar hyn o bryd mae Gwaed Cymru yn isel iawn mewn mathau o waed O. Os ydych yn O +/- yna byddai eich cefnogaeth yn cael ei werthfawrogi’n fawr.