The Vale Council’s Cabinet recently agreed to consult on the proposal to vary the current Public Spaces Protection Order (PSPO) in place by increasing the restricted areas covered by it, in respect of alcohol related Anti-Social Behaviour.

The current PSPO was introduced in 2017 and is due to be reviewed before it expires in October 2020.

In light of recent incidents related to anti-social behaviour and mass gatherings, the Council is seeking to extend the order to cover six new locations. They are:

 • Cosmeston Country Park
 • Porthkerry Country Park
 • Penarth Pier and Esplanade
 • Ogmore beach and surrounding common land
 • Cwm Col-Huw in Llantwit Major
 • Rhoose Point

[button link=”https://www.penarthtowncouncil.gov.uk/ptcmedia/uploads/Penarth-PSPO-MAP.pdf” color=”default” size=”” stretch=”” type=”” shape=”” target=”_self” title=”” gradient_colors=”|” gradient_hover_colors=”|” accent_color=”” accent_hover_color=”” bevel_color=”” border_width=”1px” icon=”” icon_divider=”yes” icon_position=”left” modal=”” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” alignment=”left” class=”” id=””]Penarth PSPO Maps[/button]

 

 

Please visit the Vale website to have your say by either using the QR code or typing the below URL into your browser.

www.valeofglamorgan.gov.uk/PSPO

The consultation period is due to be reviewed.

______________________________________________________________

Cytunodd Cabinet y Cyngor yn ddiweddar i ymgynghori ar y cynnig i amrywio’r Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus (GDMC) sydd mewn grym gan gynyddu nifer yr ardaloedd cyfyngedig y mae ar waith ynddynt, mewn perthynas ag ymddygiad gwrthgymdeithasol oherwydd alcohol.

Cyflwynwyd y GDMC cyfredol yn 2017 a disgwylir iddo gael ei adolygu cyn iddo ddod i ben ym mis Hydref 2020.

Oherwydd digwyddiadau diweddar sy’n gysylltiedig ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a chasgliadau mawr, mae’r Cyngor yn ceisio ehangu’r gorchymyn fel y bydd ar waith mewn chwe lleoliad newydd.  Dyma nhw:

 • Parc Gwledig Cosmeston
 • Parc Gwledig Porthceri
 • Pier Penarth a’r Esplanâd
 • Traeth Aberogwr a’r tir cyhoeddus o’i amgylch
 • Cwm Col Huw yn Llanilltud Fawr
 • Trwyn y Rhws

Cewch ddweud eich dweud drwy ymweld â’n gwefan drwy ddefnyddio’r cod QR neu drwy deipio’r URL i mewn i’ch porwr.

www.valeofglamorgan.gov.uk/GDMC

Mae’r cyfnod ymgynghori i’w adolygu.