It’s really important that we all try to look after our mental wellbeing the best we can.

Start by trying these tips which could help you feel more positive and keep you physically and mentally well.

For more help and advice visit: https://phw.nhs.wales/howareyoudoing

41956 jan lockdown graphics thankyou 1100x628

Mae’n bwysig iawn ein bod ni i gyd yn gwneud ein gorau i ofalu am ein lles meddyliol.

Rhowch gynnig ar yr awgrymiadau hyn a allai’ch helpu i deimlo’n fwy cadarnhaol a’ch cadw’n iach, yn gorfforol ac yn feddyliol.

Am ragor o help a chyngor, ewch i:  https://icc.gig.cymru/pynciau/coronafeirws/sut-wyt-ti/

41956 jan lockdown graphics thankyou 1100x6282