Little Concert – Stringtastic – 4pm Concert

Loading Events

Little Concerts – ‘Stringtastic’

Sunday 19th November 2023 – 4pm to 5pm

Penarth Pier Pavilion

Tickets from £10 ( booking fee applies) for one child with one adult and £20 + booking for a family ticket of up to 3 children and 2 adults.

 

LITTLE CONCERTS – ‘STRINGTASTIC’ – discover the wonderful world of violins, cellos and much more!

“I’ve not come across any concert as innovative and creative for this age group” a parent

“The interaction is just amazing. Short pieces and they move onto different activities involving things they can play with. It’s really, really good.” – a parent.

This ‘STRINGTASTIC’ Little Concert introduces string instruments large and small in a fully interactive hour of fun.

Always designed around the learning styles of our youngest audience members, Little Concerts are perfect for both tiny tots and children up to 10 years.

‘STRINGTASTIC’ features brilliant young professional string players from the Royal Welsh College of Music and Drama in a joyful hour of exciting music.

Each short segment is expertly paired with something to feel, do or play so that children experience the music through movement and touch while they hear and see. Interactive craft objects and instruments included for children’s use at the event.

Experience the musical building blocks of high and low, slow, and fast, musical texture and colours through movement and touch. Expertly devised so that children to feel in their playful bodies what they are hearing. Interactive craft objects and instruments included for children’s use at the event.

Fun, immersive, interactive – Little Concerts are perfect for tiny tots but will also captivate children up to 10 years.

This event is the fourth Little Concert presented as part of the RWCMD-in-Residence programme, a series of creative projects from Royal Welsh College musicians presented in partnership with Penarth Pavilion.

Ideal for families with children from 0 – 10 years.

 

 

 

 

 

Cyngherddau Bach – ‘Stringtastic’

Dydd Sul 19 Tachwedd 2023 – 4pm a 5pm

Pafiliwn Pier Penarth

Tocynnau o £10 + ffi archebu ar gyfer un plentyn gydag un oedolyn ac £20 + ffi archebu ar gyfer tocyn teulu o hyd at 3 phlentyn a 2 oedolyn.

 

CYNGHERDDAU BACH – ‘STRINGTASTIC’ – darganfyddwch fyd rhyfeddol y ffidil a’r soddgrwth a llawer mwy!

 

“Dydw i erioed wedi gweld cyngerdd mor arloesol a chreadigol i’r grŵp oedran hwn.

Mae’r rhyngweithio yn rhyfeddol. Gyda darnau byr ac maen nhw’n gallu rhoi cynnig ar weithgareddau gwahanol sy’n cynnwys pethau y gallan nhw chwarae gyda nhw. Mae’n dda iawn iawn.” – rhiant.

 

Mae’r Cyngerdd Bach ‘STRINGTASTIC’ hwn yn cyflwyno offerynnau llinynnol mawr a bach mewn awr gwbl ryngweithiol o hwyl. Wedi’u cynllunio bob amser o amgylch arddulliau dysgu aelodau ieuengaf ein cynulleidfa, mae’r Cyngherddau Bach yn berffaith ar gyfer plant bach iawn a hyd at 10 oed.

 

Mae ‘STRINGTASTIC’ yn cynnwys chwaraewyr llinynnol proffesiynol ifanc gwych o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru mewn awr lawen o gerddoriaeth gyffrous.

 

Mae pob segment byr yn cael ei baru’n arbenigol â rhywbeth i’w deimlo, ei wneud neu ei chwarae fel bod plant yn profi’r gerddoriaeth trwy symud a chyffwrdd wrth iddynt glywed a gweld. Bydd gwrthrychau crefft rhyngweithiol ac offerynnau wedi’u cynnwys at ddefnydd plant yn y digwyddiad.

 

Mwynhewch gerddoriaeth sy’n wead o’r uchel a’r isel, y cyflym a’r araf, sy’n llaw lliw a symud a chyffwrdd. Wedi’i creu’n gelfydd fel bod plant yn teimlo’r gerddoriaeth yn eu cyrff. Bydd gwrthrychau crefft rhyngweithiol ac offerynnau wedi’u cynnwys at ddefnydd plant yn y digwyddiad.

 

Hwyl, ymdrochol, rhyngweithiol – mae Cyngherddau Bach yn berffaith ar gyfer plantos bach ond byddant hefyd yn swyno plant hyd at 10 oed.

 

Dyma’r bedwaredd Cyngerdd Fach i’w chyflwyno’n rhan o raglen Preswylfa Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru (CBCDC), cyfres o brosiectau creadigol gan gerddorion a graddedigion diweddar CBCDC, wedi’i chyflwyno mewn partneriaeth â Phafiliwn Penarth.

 

Yn ddelfrydol ar gyfer teuluoedd â phlant 0 i 10 oed.

If you would like to promote your own community event on our website, please click below:

Go to Top